Χορηγοί

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ

 

Οι χορηγοί του Συνεδρίου «Νεότερες Θεραπευτικές εξελίξεις στη Δερματολογία με έμφαση στα Δερματικά Λεμφώματα» θα αναρτηθούν σύντομα.